Patrick Dougherty

 

 

Braid Village

2018

A growing village in the Lutkemeer made by braiders

  

During our biking trip through the 'Tuinen van West' in Amsterdam, our guide told about the disappeared willows..

So that's what I wanted to do, bring the willows back to live.

 

Een dorp dat wordt gestart met een kern/hart. Hierin zitten alle faciliteiten die nodig zijn om te kunnen vlechten. Materiaal & gereedschap.

(bron Wikipedia) Gilde wordt hier gevestigd met een meester. In een gilde wordt kennis en ervaring uitgewisseld. Nieuwe gildeleden worden opgeleid in het vak. Na de opleiding kan een leerling erkend worden als vakman met de titel gezel en uiteindelijk de titel meester krijgen na het doen van de gilde-of meesterproef. (boek van thuis opzoeken)

Het gilde behartigde de belangen van de gildeleden en beschermde hen.

Maar ook: als een lid van het gilde zich niet aan de regels hield, hadden alle leden hier last van.

De meesters zorgen voor de waardeverhoging van het vlechtdorp. Zij beheersen het ambacht en kunnen met hun handwerk /handmatige werk een contructief goed bouwwerk maken/creeeren. Als het dorp  af is verplaatsen zij zich naar een ander project en kan het dorp bewoond en betaald gaan worden voor een groep mensen dat daar zou willen wonen.

Ook waren de gilden verantwoordelijk voor de bescherming van de stad.

Er wordt een kern geplant en gestart met het bouwen van de kern door middel van (een groep) meester(s). Je moet eerst meester zijn om aan het dorp mee te mogen werken. 

Wilgentenen (Willow)

& andere twijgen (& other twigs)

Ecosysteem (wordt gevormd door organismen met hun levensgemeenschappen en populaties, de abiotische omgeving en de wisselwerking daartussen binnen een zekere geografische of anderszins afbakende eenheid.)

Bijen en insecten - bloeiende wilg. 

(Bron Shaman’s Home) De wilg is de beste vriend die je ooit zult hebben. Geeft je troost en heling.

How  it works (bron: Mandenmakerij de Mythe)

Wilgen

Een teen of twijg is één-jarig, nog niet verhout waardoor het soepel genoeg is om mee te vlechten.

De wilgenteen wordt in de winter geoogst, dan is het blad eraf en staat het groeiproces stil. Na de oogst wordt de twijg gesorteerd op lengte en vertakt en onvertakt. Gebost en te drogen gelegd. Na het drogen wordt de twijg nog minimaal een jaar binnen bewaard, hierdoor wordt deze taaier. Om er mee te kunnen vlechten wordt de twijg ca. 14 dagen onderwater gelegd, hierdoor wordt de twijg soepel en kan je er ongeveer een week mee vlechten.

 

Teelt

Eigen teelt Salix daphnoides purpurea in de zomer.

Berijpte wilg . Voor aanplant langs rivieren en laaggelegen gebieden met een wisselende grondwaterstand. Houdt van vochthoudende en vochtige bodem, die af en toe mag onderlopen.

Bijenplant

 

Sorteren, drogen & bewaren

Na de oogst worden de wilgen gesorteerd op lengte, vertakt en onvertakt.

oogst 

Oogst van de wilg in de winter. Door middel van een agria met maaibalk wordt de twijg net boven de grond van de knot gemaaid. De knot blijft in de grond zitten en kan in het voorjaar weer uitlopen.

weken 

Voordat we met de wilgentenen kunnen vlechten moeten ze eerst geweekt worden. Afhankelijk van de soort, de dikte en de temperatuur van het water kan dit varieren van 1 tot ruim 2 weken. Voor dit proces gebruiken we regenwater.

 

Gereedschap:

Snoeischaar in diverse diktes

Mandenmaker priem 

Klopijzer

Agria (voor het snoeien van velden wilgen)

Conclusie:

Teelt van salix daphnoides purpurea in de zomer.

In de winter worden de taken geoogst.

De knot blijft in de grond zitten en kan in het voorjaar weer uitlopen.

 

Wat moet er op de plek gerealiseerd worden?

 

Een (aantal) akkers waar salix daphnoides purpurea kan groeien.

 

Voor het cultuurhistorische element: wilgen langs de slootkant  

Hoe werden deze geplaatst?

 

Maar ook een cultuurhistorisch element zijn de verhalen om wilgen.

 

Een waterbassin om regenwater op te vangen en waar de wilgentenen in kunnen  weken. Hoe ziet het waterbassin eruit?

 

Een plek voor het gereedschap. Waar?